Փոխառություններ

ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Փոխառության արժույթ

 ԱՄՆ դոլար

Փոխատու

 • Իրավաբանական անձ,
 • Անհատ ձեռնարկատեր, 
 • Միջազգային կազմակերպություն:

Փոխառության ժամկետ

12 ամիս 

Փոխառության գումար

Սկսած 1,000 ԱՄՆ դոլարից

Փոխառության անվանական տոկոսադրույք

 7,5 %*

Տոկոսագումարներ

 

 1. Փոխառության դիմաց տոկոսագումարների հաշվարկն իրականացվում է փոխառության գումարի փաստացի մնացորդի նկատմամբ՝ փոխառության փաստացի  տրամադրման օրվանից մինչև ամբողջական վերադարձման օրը:
 1. Բոլոր արժույթներով  ներգրավված փոխառությունների տոկոսագումարները վճարվում են ՀՀ դրամով՝ տվյալ պահին ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված փոխարժեքով:

 

ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՒՄ ԵՆ ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏ ԿԱՊԻՏԱԼ ՈՒՎԿ ՓԲԸ-Ի ԵՎ ՓՈԽԱՏՈՒԻ ՄԻՋԵՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ:

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Իրավաբանական անձանց համար՝

 • Իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայական (բոլոր ներդիրներով) կամ իրավաբանական անձի գրանցումը հավաստող պաշտոնական փաստաթուղթ (վկայական չունենալու դեպքում),
 • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը հավաստող փաստաթուղթ (եթե պետական գրանցման վկայականում բացակայում է այդ մասին տեղեկատվությունը), 
 • Իրավաբանական անձի կանոնադրություն,
 • Փոխառությունների տրամադրման և փոխառության սպասարկման ընթացքում Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի հետ գործարքներ իրականացնելու իրավասություն ունեցող անձանց անձը հաստատող փաստաթուղթ: 

 

Անհատ ձեռնարկատերերի համար՝ 

 • Անհատ ձեռնարկատիրոջ անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման վկայական (բոլոր ներդիրներով) կամ իրավաբանական անձի գրանցումը հավաստող պաշտոնական փաստաթուղթ (վկայական չունենալու դեպքում),
 • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը հավաստող փաստաթուղթ (եթե պետական գրանցման վկայականում բացակայում է այդ մասին տեղեկատվությունը):
*Մինչև փոխառության պայմանագրի վերջնաժամկետը, կողմերի համաձայնությամբ կնքվող լրացուցիչ համաձայնագրի միջոցով, փոխառության ժամկետը կարող է երկարաձգվել նույն դրույքաչաթով (եթե վերջնաժամկետի օրվա դրությամբ կազմակերպության կողմից կգործեն այլ տոկոսադրույքներ):